Amneby

Välkommen till Amneby arkitekter!

Vi tror på en utvecklande och upplevelserik arkitektur för alla sinnen.

Genom lyhördhet skapar vi omtänksam upplevelserik och väl anpassad arkitektur. Boendemiljön påverkar människan och hens upplevelser. Därför har säkert tydligt sammansatta rumsligheter stor betydelse både för boendekvaliteten men även för välbefinnandet hos människan som ska leva där.

INTERVJU

5 December 2022

-“Då blir det ett bra samarbete.”
Intervjun finns att läsa i reportaget Relationen bakom ritningen i Arkitektur nr 8. 2022.
Läs reportaget här

PUBLIKATION

2015

Av Stockholms 51 beviljande bygglov år 2014 har vi ritat fem av dem. Samtliga finns publicerade i BYGGLOVSBOKEN FLERBOSTADSHUS 2014.
Se publikationen här

INTERVJU

4 Mars 2019

Intervjustudie om bostadsbyggande En studie av arkitektens roll del 2. Bostadsritande arkitekter i Stockholmsområdet (av Erik Stenberg genom Arkdes).
Läs studien här