Grafisk betong

Utgångspunkten var att försöka skapa en nyanserad och småskalig utformning av storskaliga kvartet Promenadskon som i sin helhet skulle byggas upp av prefabricerade betongelement. Genom att bland annat arbeta med skalan på ett lekfullt och genomtänkt sätt kunde fasadelementen i betong upplevas mindre massiva, tunga och storskaliga. Förstorade växtmotiv i form av grafiska betongelement intill varje entréport skapar en tydlig unik identitet för de boende i kvarteret i Älvsjö.

Bildmotiven är framtagna av konstnärsduon Solklippa & Skogh genom Mosaic Sweden. Graphic concrete har Screentryckt motiven på pappersmembran som Benders använt när de prefabricerat fasadelementen i betong. Motiven framträder med hjälp av kontrasten mellan svart ballast och ljust infärgad vitpigmenterad betong.

 

I projekt Kungsvyn i Kungsängen har konstnärsduon BU, Helena Billgren och Stefan Uhlinder, också arbetat med grafisk betong och utformat konstverket Mitt i naturen. Stora betongtavlor är monterade på stödmurar i vinkel mot respektive bostadsentré.

Mosiak

När man som boende eller besökare kliver in i entréhallen möts man av ett naturmotiv i form av en mosaikklädd fondvägg. Ambitionen är att ge varje entréhall en egen identitet och ett unikt motiv. Naturmosaiken är förstås kopplad till bostädernas närhet till Majroskogen. Redan från det uppglasade entrépartiet kan man ana det fint nyanserade och detaljerade konstverket – både liten som stor upplever bildmotivet som sträcker sig från golv till tak. På så vis är konsten integrerad i boendemiljön i projekt Brevlådan i Svedmyra.

Bildmotiven och mosaiken är skapade av konstnärsduon Solklippa & Skogh genom Mosaic Sweden.