Promenadskon

Omfattning:
195 lägenheter, (hyresrätter), garage, lokal och lss-boende.

Plats:
Älvsjöstaden, Stockholm

Byggherre:
Familjebostäder

Totalentrepenör:
Serneke

Skede:
Färdigställt hösten 2019

Medverkande:
Malin Amneby, Ruusa Rossi, Hillevi Gebring och Elenor Engblom

Beskrivning

Med hjälp av att arkitektoniskt arbeta med detaljer och variation – i kombination med upprepning – är det möjligt att bryta ner storskalighet till småskalighet i ett kvarter. Genom en vertikal indelning av gatufasaderna samt en nyansering av både fasadelement och detaljer har vi lyckats ge arkitekturen en tydlig personlighet istället för en storskalig anonymitet.

Trespännare upprepas förutom i de fyra kvartershörnen – där fyrspännare återfinns. Tillsammans med balkong bildar kök och vardagsrum ett återkommande motiv för respektive lägenhet som upprepas mot gatan. Fem olika fasadkulörer används där varje genomgående lägenhetstyp får sin egen kulör. Betongen har främst en putsad och målad yta med socklar i infärgad svart betong. Både vertikala och horisontella rillor används för att bryta ner skalan ytterligare och samtidigt minska de horisontella elementskarvarnas dominans. Kvarterets mest synliga hushörn är klätt med ingjutet mönstrat tegel, och gårdsfasaderna hålls samman med en enhetlig ljus putsad yta.

Balkongernas perforerade plåtmönster skapar en transparent lätthet som kontrasterar mot den tunga betongen, och de samspelar också med de rastrerade bilderna i de grafiska betongelementen mot gatan. Respektive entré identifieras med ett växtmotiv i grafisk betong för att koppla kvarterets närhet till Solbergaskogens natur. Motiven är designade av Mosaic Sweden.