Amneby

Genom lyhördhet och påhittighet
skapar vi upplevelserik arkitektur.

Tillsammans med våra samarbetspartners utvecklar och förverkligar vi goda miljöer att vistas i. Genom lyhördhet och påhittighet skapar Amneby arkitekter en både omtänksam och upplevelserikt anpassad arkitektur. Boendemiljön påverkar människan och hens upplevelser. Vår syn på arkitektur är att tydligt sammansatta rumsligheter har stor betydelse både för boendekvaliteten liksom för välbefinnandet hos de människor som ska leva där.

 

Hör av dig om du vill samarbeta!

070-662 92 59

malin.amneby@amneby.se

 

Hammarby Allé 116

120 65 Stockholm