Amneby

Malin Amneby driver vidare Amneby Forslund arkitekter AB med nytt namn: Amneby arkitekter.

Vi kommer att fortsätta att tillsammans med våra samarbetspartners utveckla och förverkliga goda miljöer att vistas i. Genom lyhördhet och påhittighet skapar Amneby arkitekter en både omtänksam och upplevelserikt anpassad arkitektur. Boendemiljön påverkar människan och hens upplevelser. Vår syn på arkitektur är att tydligt sammansatta rumsligheter har stor betydelse både för boendekvaliteten liksom för välbefinnandet hos de människor som ska leva där.