Amneby

Kungsvyn

Omfattning:
76 lägenheter, (bostadsrätter)

Plats:
Ringvägen, Kungsängen, Stockholm

Byggherre:
HSB Bostad

Totalentrepenör:
Betonmast

Skede:
Färdigställt vintern 2021

Medverkande:
Malin Amneby, Ruusa Rossi, Elenor Engblom & Tove Grönroos

Beskrivning

Alldeles intill Kungsängens centrum vid Ringvägen har Uppland Bro kommun planlagt ett område med nya bostäder, varav detta utgör ett av kvarteren. Kvarteret består av fyra byggnadsvolymer; två volymer i framkant, med ett underliggande garage mot Enköpingsvägen, och två volymer i bakkant mot Ringvägen. Bostadsvolymerna riktar sig med utblickar mot utsikten och Mälaren i söder.