Amneby

Kungsvyn

Omfattning:
76 lägenheter, (bostadsrätter)

Plats:
Ringvägen, Kungsängen, Stockholm

Byggherre:
HSB Bostad

Totalentrepenör:
Betonmast

Skede:
Färdigställt vintern 2021

Medverkande:
Malin Amneby, Ruusa Rossi, Elenor Engblom & Tove Grönroos

Beskrivning

Alldeles intill Kungsängens centrum vid Ringvägen planerar Uppland Bro kommun ett område med nya bostäder, varav detta utgör ett av kvarteren. Kvarteret består av fyra byggnadsvolymer; två volymer i framkant med ett underliggande garage mot Enköpingsvägen och två volymer i bakkant mot Ringvägen. Husvolymerna riktar sig med utblickar mot utsikten och Mälaren i söder.