Amneby

Ekerö Strand

Omfattning:
ca 163 lgh, etapp 1 & 2, (bostadsrätter).
Totalt ca 380 lgh, etapp 1-5.

Plats:
Trappsund, Ekerö

Byggherre:
Tappsund Entreprenad AB
Skanska Nya hem
Wallfast

Totalentrepenör:
Skanska Hus Stockholm Bostäder

Skede:
Bygglov- & Systemhandling

Medverkande:
Malin Amneby, Denise Hanna Kassab, Ruusa Rossi,
Marcus Göhle och Tove Grönroos

Beskrivning

Det nya bostadsområdet Tappsund kännetecknas av stora luftiga parkrum med vida utblickar. Med sina två till sex våningar höga byggnadskroppar löper den nya bebyggelsen i tydlig riktning genom det forna industriområdet med sikte mot den öppna fjärden och ett vattennära boende. I områdets västra del möter de nya husen Ralph Erskines gamla bostadsområde – med välanpassade lägre byggnadsvolymer bestående av fyra till fem våningar höga hus med inslag av tvåvåningshus. Området i öster med sina lövskogsbeklädda kullar tillåter inslag av högre byggnader.

De nya husen och bebyggelsemönstret utgör ett slags nytolkning av Erskineområdet. De kontrasterar – men plockar samtidigt upp former av skiftande storlekar och riktningar där långa och korta volymer spelar mot höga och låga. De nya bostäderna består av lameller som putsas, kläs med tegel eller träpanel. Kulörerna varierar och samspelar också med Erskines bostadsområde, liksom med omkringliggande natur. Lägenheterna speglas i fasad genom breda vertikala fält. De får en egen identitet genom en specifik färgkod eller materialitet. Kulörskiftningar tillsammans med både livförskjutningar och höjdskillnader i våningsantal gör att skalan bryts ner i husvolymerna – allt för att skapa en småstadskaraktär i området