Amneby

Vista

Omfattning:
25 lägenheter, (bostadsrätter)

Plats:
Traneberg, Stockholm

Byggherre:
Järntorget

Skede:
Färdigställt sommaren 2021.

Medverkande:
Malin Amneby, Alvaro Albaizar och Denise Hanna Kassab

Beskrivning

Två lameller med totalt 25 lägenheter ligger inplacerade i en sluttning med hällmarkskaraktär. De nya volymerna är placerade med gavlarna mot Kinnekullevägen och blickar ut över Tranebergssund i öster. Eftersom husen ligger i en sluttning reser sig husen sju fulla våningar från entrégården och endast fem våningar från ovanliggande Bergsringen. På detta vis anpassas de i skala till närliggande befintlig bebyggelse och omgivning. Taken är relativt flacka för att i höjd inte dominera över omgivande bebyggelse. Balkongerna är grunda för att anpassas till befintliga hus balkonger i närområdet. Så mycket av befintlig naturmark och träd som möjligt sparas för att bibehålla naturens karaktär.