Amneby

Bagarmossen Entré

Plats:
Bagarmossen, Stockholm

Byggherre:
Wallenstam 

Skede:
Detaljplan

Medverkande:
Malin Amneby,  Denise Hanna Kassab

Beskrivning

Denna plats kommer att bli avsevärt förbättrad och ge ett mer trivsamt allmänt gaturum, både mot den trafikerade Sockenvägen och den mer lugna Ätravägen. Samtidigt kommer den yttre rumsbildningen mot grannfastigheterna att tydliggöras. För att underlätta för de boende kommer en stig respektive trappa att anläggas mellan Ätravägen och Sockenvägen. Platsens stenbumlingar är något som kan bevaras, återanvändas och placeras som en pendang till en framtida bostadsvolym. De kommer samtidigt att kunna tillföra en tydlig naturlig karaktär till utformningen av en gemensam gårdsmiljö. På denna plats kommer byggnaden till stor del att ersätta naturen, och just därför ska byggnadens kulörer spegla platsen på ett naturligt sätt. Tallarnas rödbruna bark, stenhällarnas varmgrå nyanser, liksom kottarnas färgskiftningar kommer bland annat att användas som inspiration till kulörsättningen av byggnaden.