Amneby

Bagarmossen entré

Plats:
Bagarmossen, Stockholm

Byggherre:
Wallenstam 

Skede:
Detaljplan

Medverkande:
Malin Amneby,  Denise Hanna Kassab

Beskrivning

Alldeles intill Kungsängens centrum vid Ringvägen planerar Uppland Bro kommun ett område med nya bostäder, varav detta utgör ett av kvarteren. Kvarteret består av fyra byggnadsvolymer; två volymer i framkant med ett underliggande garage mot Enköpingsvägen och två volymer i bakkant mot Ringvägen. Husvolymerna riktar sig med utblickar mot utsikten och Mälaren i söder.