Amneby

Villa Solhem

Omfattning:
Enfamiljsvilla

Plats:
Stockholms skärgård

Byggherre:
Privat

Skede:
Bygglov

Medverkande:
Ruusa Viljanen Rossi, Malin Amneby

Beskrivning

Sommarnöjet från slutet av 1800-talet har under årens gång byggts till i upprepade omgångar utan att för den skull få sin kulturhistoriskt värdefulla karaktär förvanskad. Vår samtids tillägg blir till ytterligare en välanpassad årsring bland byggnadens tidigare historiska avlagringar. Familjen som brukar huset som åretruntbostad får ett stort och socialt kök med anslående utsikt över innerskärgården. Den ursprungliga entrén, under tidstypiskt skärmtak med snickarglädje, återfår sin forna funktion.