Amneby

Sommarhus

Omfattning:
Sommarhus

Plats:
Väddö

Byggherre:
Privat

Skede:
Huvudbyggnad & skrivhus färdigställt 2010.

ROT av 1970-talsstuga & nybyggnad av Attefallshus färdigställt 2021.

Medverkande:
Malin Amneby

Beskrivning

Ett modernt sommarhus med en stark egen karaktär samspelar med traditionell Roslagsbygd där hagar, ängar och röda stugor dominerar. Med utsikt mot Väddöviken, en befintlig Grisslehamnsstuga från 1970-talet på tomten och viljan att skapa ett helhetsintryck var den nya exteriören given – En träfasad målad med klassisk Falu Rödfärg. Den nya huvudbyggnaden består av stående lockpanel, foderlösa fönster och husknut i liknande proportioner som Grisslehamnsstugan intill. Husen karaktäriseras av långsmala byggnadsvolymer placerade på en tomt med påtaglig nivåskillnad.

Huvudbyggnadens boendeyta är uppdelad i en övre belägen sovdel och en nedre umgängesdel. Takets utformning är viktig eftersom byggnaden är placerad i en sluttning; ett slags modifierat sadeltak bestående av en diagonal nock som sluttar några grader längs med byggnaden. I förlängningen av huvudbyggnaden i söder – sammanlänkat med ett bryggliknande trädäck i hagmark – finns ett mindre skrivhus. Ett nytillkommet Attefallshus återfinns i förlängningen av huvudbyggnaden i norr, även det sammanbyggt med ett trädäck. Grisslehamnsstugan har också renoverats och byggts ut med bekvämligheter som extra toalett, fler sovplatser och förvaring. Moderniseringen har genomförts bland annat för att öka fastighetens arkitektoniska helhetsintryck.