Gästabudet

Omfattning:
109 lägenheter (ROT)

Plats:
Nälsta, Stockholm

Byggherre:
HSB Stockholm

Skede:
Bygglov

Medverkande:
Malin Amneby,  Denise Hanna Kassab, Marcus Göhle