Amneby

Kajkanten

Omfattning:
ca 10 lägenheter

Plats:
Botkyrka, Stockholm

Byggherre:
Kajkanten AB

Skede:
Skissuppdrag

Medverkande:
Malin Amneby

Beskrivning

Alldeles intill Kungsängens centrum vid Ringvägen planerar Uppland Bro kommun ett område med nya bostäder, varav detta utgör ett av kvarteren. Kvarteret består av fyra byggnadsvolymer; två volymer i framkant med ett underliggande garage mot Enköpingsvägen och två volymer i bakkant mot Ringvägen. Husvolymerna riktar sig med utblickar mot utsikten och Mälaren i söder.